Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat

1878. március 31-én alakult meg a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat jogelődje, az Országos Régészeti és Embertani Társulat – 1928-tól Országos Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat. Mai nevünket 1970 óta használjuk. Tevékenységünk kiterjed a régészet és a művészettörténet minden területére különös tekintettel a múzeum- és műemlékügyre. Havi rendszerességgel előadásokat, vitaüléseket, szakvezetéssel egybekötött kiállítás-látogatásokat rendezünk. Minden évben megtartjuk a nagy hagyományú vándorgyűlést, amely egy konferenciával egybekötött több napos tanulmányi kirándulás az ország valamelyik kiválasztott részében, gyakran átlépve a határt is. Évi rendes közgyűlésünkön kitüntető érmeket adunk át az egyes szakterületeken kiváló teljesítményt nyújtott tagjainknak, őszi eseményeinkhez kapcsolódóan pedig szakmán kívüli támogatóink munkáját díjazzuk. Tagjaink régészek, művészettörténészek, műemlékvédelmi szakemberek és olyan civilek, akik érdeklődnek kulturális örökségünk iránt. Az önképzés, első közlés jellegű vagy ismeretterjesztő munka a szakosztályok keretein belül zajlik, ezek: a Művészettörténeti Szakosztály, a Régészeti Szakosztály, az Archaeometriai Műhelyés a Búvárrégészeti Szakosztályok. Időnként felkérést kapunk törvény- és rendelettervezetek véleményezésére. Képviselőnk részt vesz a Magyar UNESCO Bizottság munkájában, és évente jelölhetünk a Forster Gyula- és a Schönvisner István-díjakra.

A Társulat közhasznú egyesület, demokratikus alapon működik. A szervezet élén az elnök áll, a vezetőség tagjai az alelnökök, a főtitkár, a titkár, valamint a szakosztályok vezetői. A tisztségviselőket és a választmányt a közgyűlés választja meg három év időtartamra. Költségvetésünket az MTA éves támogatása mellett tagdíjból, egyéb támogatásokból és pályázatokból fedezzük.

A Társulat adószáma: 19007737 – 1 – 42

Bankszámlaszám: 11708001-20330749

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 14.
Tel: +36 1 327 7700/242
E-mail: mrmt@mrmt.hu
Facebook: https://www.facebook.com/groups/134314203302544
Youtube csatorna: https://www.youtube.com/@mrmt1878

Letölthető dokumentumok

A TÁRSULAT VEZETŐSÉGÉNEK TAGJAI (2022–2025)

Elnök: Anders Alexandra
Régészeti alelnök: Romhányi Beatrix
Művészettörténeti alelnök: Mikó Árpád
Főtitkár: Wollák Katalin
Titkár: Láng Orsolya
Elnökségi tagok: Bíró Szilvia, Kulcsár Gabriella, Rácz Tibor Ákos (régészeti szakosztálytitkárok), Földi Eszter, Kiss Erika (művészettörténeti szakosztálytitkárok), Tóth János Attila (búvárrégészeti szakosztálytitkár), T. Biró Katalin (Archeometriai Műhely), Szabó Máté (Digitális Műhely)

Altitkár: Tamás Tímea
Gazdasági munkatárs: Medve Józsefné

Felügyelő Bizottság:
Elnök: Zsurki Attila
Tagok: Boda Zsuzsanna, Ridovics Anna

 

A TÁRSULAT VÁLASZTMÁNYÁNAK TAGJAI (2022–2025)

Facsády Annamária, Gabler Dénes, Gulyás Borbála, Havasi Bálint, Hessky Orsolya, Izinger Katalin, Jávor Anna, Jékely Zsombor, Kostyál László, Kovács Gyöngyi, Lővei Pál, Magyar Károly, Mesterházy Károly, Mráv Zsolt, Pallos Lajos, Pető Zsuzsanna, Prágai Adrienn, Rácz Zsófia, Ritoók Pál, Semsey Balázs, Smohay András, Szakács Béla Zsolt, Szenthe Gergely, Szilágyi András, Takács Imre, Tomka Péter, Tóth Endre, Végh András, Velladics Márta

 

A Társulat vándorgyűlései

A Társulatnak alapítása óta fontos eseményei az évente megrendezett vándorgyűlések. Ezeken a kezdeti, felfedező jellegű bejárások helyett a hangsúly idővel áthelyeződött a választott térség folyamatban lévő vagy már lezárt régészeti és művészettörténeti kutatásainak, feltárt és helyreállított műemlékeinek bemutatására, értékelésére. Évtizedekig a megyei múzeumi szervezeti rendszer adott keretet a vándorgyűléseknek, napjainkban új szempontok szerint és elsősorban szakmai kapcsolatokra utalva készítjük elő ezeket a három-négynapos programokat.
A Társulat feladatának tekinti, hogy a régészet, művészettörténet és műemlékügy kérdéseit ne csak az országhatárok között tartsa számon. Egyfelől a történeti összefüggések következtében a Kárpát-medence, Közép-Európa nemcsak a kutatásokban, de a kapcsolatok tartásában is a Társulat profiljába tartozik. Másfelől a Társulat a hazánkban folyó egyetemes régészeti-művészettörténeti kutatások művelését, támogatását éppen olyan feladatának tekinti, mint a határainkon belülieket. Ennek megfelelően a vándorgyűlések során módot keres a szomszédos és távolabbi országok emlékeinek, lelőhelyeinek, gyűjteményeinek megtekintésére, rendszeres kapcsolatok kiépítésére szakemberekkel, rokon társulatokkal.

 

Debrecen (1978), Szekszárd (1979), Tata (1980), Miskolc (1981), Szombathely (1982), Kaposvár (1983), Nyíregyháza (1984), Székesfehérvár (1985), Veszprém (1986), Somogy megye (1987), Győr (1988), Kecskemét (1989), Pécs (1990), Szarvas (1991), Eger (1992), Sárospatak (1993), Keszthely (1994), Visegrád (1995), Esztergom (1996), Szeged (1997), Székesfehérvár – Fejér megye (1998), Szolnok – Jász-Nagykun-Szolnok megye (1999), Nyíregyháza – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (2000), Esztergom – Komárom-Esztergom megye – Szlovákia (Felvidék) (2001), Miskolc – Borsod-Abaúj-Zemplén megye – Szlovákia (Szepesség) (2002), Zalaegerszeg – Zala megye – Szlovénia (2003), Békéscsaba – Békés megye – Románia (2004), Kaposvár – Somogy megye – Horvátország (2005), Sopron – Győr-Moson-Sopron megye – Ausztria (2006), Kecskemét – Bács-Kiskun megye – Szabadka és környéke (2007), Kárpátalja (2008), Debrecen – Hajdú-Bihar megye – Nagyvárad és környéke (2009), Pécs – Baranya megye – Eszék és a Drávaszög (2010), Szekszárd – Tolna megye (2011), Vác, Gödöllő – Pest megye (észak) (2012), Sárospatak – Borsod-Abaúj-Zemplén megye – Kassa (2013), Szombathely – Vas megye – Ausztria (2014), Százhalombatta, Dunaújváros – Pest megye (dél) (2015), Balassagyarmat – Nógrád megye (2016), Mosonmagyaróvár – Győr-Moson-Sopron megye – Szlovákia (2017), Veszprém, Pápa, Balaton környéke – Veszprém megye (2018), Gyula, Temesvár, Orosháza (2019), Székesfehérvár és környéke – Fejér megye (2022), Zalaegerszeg, Keszthely és Sümeg – Zala vármegye (2023).

 

 

A Társulat folyóiratai

A Társulat által alapított, a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottságának támogatásával az Akadémiai Kiadónál megjelenő tudományos folyóiratok:

Archaeologiai Értesítő (1868)

Főszerkesztő: Vida Tivadar, szerkesztő: Váczi Gábor
Az Archaeologiai Értesítő a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tudományos folyóirata. A Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottságának közlönyeként 1868-ban indult, azóta folyamatosan megjelenő periodika a Magyarország, illetve a Kárpát-medence területén élt népek és a magyar nép régészeti örökségével foglalkozik. Átfogó tanulmányok, kisebb forrásközlések révén áttekintést ad a hazai régészet legújabb eredményeiről. Közli a szakmai konferenciák, jelentősebb ásatások, a tudományos közélet híreit, és szemlélet-formáló, tájékoztató szerepet tölt be a magyarországi és nemzetközi kiadványok recenzióival. A tanulmányok magyarul, német, angol vagy francia kivonattal jelennek meg, néhány cikk idegen nyelven.

Művészettörténeti Értesítő (1952)

Főszerkesztő: Mikó Árpád
A művészettörténet első magyar tudományos folyóirata, a Művészettörténeti Értesítő 1952-ben indult útjára, és ma is a szakma legfontosabb magyar nyelvű publikációs fóruma. A gazdagon illusztrált folyóirat a középkortól napjainkig tartó időszak magyarországi és főként közép-európai művészettörténetének tárgyából közöl tanulmányokat, új kutatási eredményeket, képi és írott forrásokat, könyv- és kiállításrecenziókat. Különös figyelmet kapnak a modern művészettel és annak előzményeivel foglalkozó tanulmányok. Állandó rovatainak egyikében a doktori védések vitáit közli. A tanulmányokat angol nyelvű összefoglaló kíséri.

Előfizetés az Akadémiai Kiadónál: journals@akkrt.hu
Bővebben: akjournals.com

A Társulat éves beszámolói

2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Szakosztályok

Régészeti
szakosztály

Az 1878-ban megalakult új társulat, az Országos Régészeti és Embertani Társulat alapszabályában célkitűzésként szabta meg, hogy „…az őstörténelem művelése mellett… munkakörébe tartozik a római,...

Művészettörténeti
szakosztály

Az 1878-ban Pulszky Ferenc elnökletével megalakult Országos Régészeti és Embertani Társulat négy szakosztálya közül az antik emlék- és éremtani, a magyar emlék-, érem-, címer-,...

Búvárrégészeti
szakosztály

A Búvárrégészeti Szakosztály 1993-ban alakult meg a bölcskei (Tolna megye) római kori kikötőerőd feltárásában közreműködő búvárok és régészek részvételével. Közös célunk a víz alatti...

Archeometriai
műhely

Az Archeometriai Műhelyt az 1998-ban Budapesten megrendezett nemzetközi konferencia (31st International Symposium on Archaeometry) folyományaként hoztuk létre, rendszeres vitafórumot biztosítva az érintett szakterületet művelő...

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás – részvétel az EAA budapesti konferencián

pályázat

2022.01.21.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat pályázatot ír ki magyarországi régészek (aktív, egyetemi hallgató, nyugdíjas) részvételének támogatására az EAA 2022 Budapesten augusztus 31–szeptember 3. között megrendezendő konferenciájára. A pályázat keretösszege 2 700 000 Ft, melyet az MRMT a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyert el.   A...

Díjak / díjazottak

Henszlmann Imre-díj

Díjak

A Társulat feladatának tekinti, hogy mindazokat a társadalmi tevékenységeket számon tartsa, a maga szakmai tekintélyével elismerje és támogassa, amelyek a magyar régészetet, művészettörténetet és...

Pasteiner Gyula-emlékérem

Díjak

A Pasteiner Gyula (1846–1924) művészettörténész, egyetemi tanszékvezető Társulat nevét őrző emlékérmet a jelentős eredményeket felmutató fiatalabb művészettörténészek kaphatják.

Kuzsinszky Bálint-emlékérem

Díjak

Kuzsinszky Bálint (1864–1938) régész, Aquincum feltárója emlékérmét a jelentős eredményeket felmutató fiatalabb régészek kaphatják.

Ipolyi Arnold-emlékérem

Díjak

Ipolyi Arnold (1823–1886) művészettörténész, néprajztudós emlékérmét a kiemelkedő életművel rendelkező művészettörténészek kaphatják.

Rómer Flóris-emlékérem

Díjak

Rómer Flóris (1815–1889) régész, művészettörténész érmével a kiemelkedő életművel rendelkező régészeket tiszteli meg a Társulat.

Díjazottjaink

Henszlmann Imre-díj

Díjazottjaink

Henszlmann Imre-díj:   1990 – Kajárpéc község az itt folyó ásatások támogatásáért – CONTROLLFLEX KFT a karosi honfoglalás-kori ásatások támogatásáért – Deák Dénes műgyűjtő...

Pasteiner Gyula-éremmel kitüntettek

Díjazottjaink

Pasteiner Gyula-éremmel kitüntettek:   … évi közgyűlés díja melyik évben kapta Csánky Miklós Bertalan Vilmos Lux Géza Gerevich László Rózsa György 1958 Szabolcsi Hedvig...

Kuzsinszky Bálint-éremmel kitüntettek

Díjazottjaink

Kuzsinszky Bálint-éremmel kitüntettek: … évi közgyűlés díja melyik évben kapta Radnóti Aladár Patay Pál Korek József Hunyady Ilona Kutzián Ida Bónis Éva 1948 Gábori...

Ipolyi Arnold-éremmel kitüntettek

Díjazottjaink

Ipolyi Arnold-éremmel kitüntettek:    … évi közgyűlés díja melyik évben kapta Gerevich Tibor Csányi Károly Lepold Antal Genthon István Lux Kálmán Pigler Andor 1958/59...

Rómer Flóris-éremmel kitüntettek

Díjazottjaink

Rómer Flóris-éremmel kitüntettek:   … évi közgyűlés díja melyik évben kapta Láng Nándor Alföldi András Tompa Ferenc Nagy Lajos Hillebrand Jenő Banner János 1958...

Levelező tagok

Díjazottjaink

A Társulat levelező tagjai országonként:    Amerikai Egyesült Államok Müller Miklós (2005)   Ausztria Helmut Buschhausen Falko Daim Erna Diez Ortolf Harl Manfred Heinzmann...

Tiszteleti tagok

Díjazottjaink

A Társulat tiszteleti tagjai:   Csányi Károly Gerevich Tibor Ék Sándor Láng Nándor Finály Gábor Fülep Lajos Banner János Csatkai Endre (1966) Oroszlán Zoltán...