Henszlmann Imre-díj

Díjak

A Társulat feladatának tekinti, hogy mindazokat a társadalmi tevékenységeket számon tartsa, a maga szakmai tekintélyével elismerje és támogassa, amelyek a magyar régészetet, művészettörténetet és műemlékügyet szolgálják, előbbre viszik. Az elért kimagasló eredményeket e célra alapított Henszlmann Imre díjjal ismeri el.