Pályázati felhívás – részvétel az EAA budapesti konferencián

pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat pályázatot ír ki magyarországi régészek (aktív, egyetemi hallgató, nyugdíjas) részvételének támogatására az EAA 2022 Budapesten augusztus 31–szeptember 3. között megrendezendő konferenciájára.

A pályázat keretösszege 2 700 000 Ft, melyet az MRMT a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyert el.

 

A pályázat benyújtása

  • A kitöltött pályázati adatlapot és a mellékletet (az előadás / poszter elfogadásáról szóló EAA értesítést) PDF formátumban, elektronikusan kell megküldeni jelen pályázat kiírójának elektronikus levelezési címére: eaa2020mrmt@gmail.com
  •  A pályázat benyújtási határideje 2022. március 15. 24.00.
  • Az EAA értesítés benyújtási határideje 2022. március 26. 24.00 (az EAA 2022. március 24-én teszi közzé az előadások, poszterek elfogadását).

A támogatás igényelhető ·

A támogatás összege, mértéke

· Részvételi díj: 125 € (teljes), 105 € (egyetemi hallgató, nyugdíjas)*

· EAA éves tagdíj: 60 € (teljes), 50 € (egyetemi hallgató, nyugdíjas)

 

A pályázók köre

Az MRMT elsősorban azokat a régész kollégákat kívánja támogatni, akiknek más (intézményi vagy pályázati) forrásból nem áll rendelkezésére a regisztrációs díj és az EAA éves tagdíjának fedezete.

Az elbírálás során elsőbbséget élvez a részvételi díj biztosítása, az alábbiak szerint:

· azok részére, akik szekciót szerveznek, előadnak vagy posztert készítenek. A konferencia elfogadott szekcióhoz előadás 2021. december 20–2022. február 10. között nyújtható be. (Az EAA értesítése az elfogadásról előadók/poszter állítók esetében a pályázat kötelező melléklete!).

· Előadók vagy poszterkészítők közül az első szerzők élveznek elsőbbséget a támogatás elbírálásánál.

· Amennyiben a rendelkezésre álló forrás lehetővé teszi, azok is kaphatnak támogatást, akik nem első szerzőként vagy nem előadóként vennének részt a konferencián. (Ez utóbbi esetben csak a Pályázati Adatlapot kérjük megküldeni.)

· A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok, akik tagjai az MRMT-nek és nincs jelentős tagdíjhátralékuk. (Az MRMT-be való belépési nyilatkozat itt érhető el: https://mrmt.hu/a-tarsulatrol/#rolunk)

 

Az értékelés ütemezése, a támogatás kezelése

· A pályázók legkésőbb március 30-ig elektronikus levélben értesítést kapnak az MRMT döntésről.

· A nyertesek részvételi és/vagy tagdíját az MRMT közvetlenül juttatja el az EAA-nak a 2022. április 6-i határidőig. Ennek előfeltétele, hogy a nyertes pályázónak legkésőbb 2022. április 2-ig regisztrálnia kell az EAA 2022 honlapján (https://www.e-a-a.org/eaa2022), és a fizetésnél a „pay later” funkciót kell választania.

· Van lehetőség támogatásra azok részére is, akik már befizették a dí(jak)at.

 

Melléklet: Pályázati adatlap 

Budapest, 2022. január 20.

Wollák Katalin főtitkár                                                   Dr. Anders Alexandra régészeti alelnök

Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat