Rómer Flóris-éremmel kitüntettek

Díjazottjaink

Rómer Flóris-éremmel kitüntettek:

 

… évi közgyűlés díja melyik évben kapta
Láng Nándor
Alföldi András
Tompa Ferenc
Nagy Lajos
Hillebrand Jenő
Banner János 1958
László Gyula 1963 1964
Párducz Mihály 1965 1965
Géfin Gyula
Huszár Lajos 1966
Csallány Dezső 1967/68 1969
Bálint Alajos 1969/70 1971
Oroszlán Zoltán 1971 1972
Mozsolics Amália 1972 1973
Fülep Ferenc 1973 1974
Mócsy András 1974 1975
Gerevich László 1975 1976
Kovrig Ilona 1976 1977
Patay Pál 1977 1978
Szilágyi János György 1977 1978
B. Bónis Éva 1978 1979
Barkóczi László 1979 1980
Szentléleky Tihamér 1979 1980
Fitz Jenő 1980 1981
Korek József 1981/82 1983/84
Patek Erzsébet 1982/83 1984
Bóna István 1982/83 1984
Nagy Tibor 1984 1985
Kovács Tibor 1985 1986
Soproni Sándor 1986 1987
Kutzián Ida 1987 1988
Póczy Klára 1988 1989
Makkay János 1989 1990
Szabó Miklós 1990 1991
Bökönyi Sándor 1991 1992
Cs. Sós Ágnes 1992 1993
Hajnóczy Gyula 1993 1994
Holl Imre 1994 1995
Koppány Tibor 1994 1995
Gábori Miklós 1995 1996
Mesterházy Károly 1995 1996
Tóth Endre 1996 1997
Kalicz Nándor 1997 1998
Trogmayer Ottó 1997 1998
Horváth István 1998 1999
Gabler Dénes 1999 2000
Kőhegyi Mihály 1999 2000
Garam Éva 2000 2001
Lovag Zsuzsa 2000 2001
Valter Ilona 2001 2002
F. Petres Éva 2002 2003
Bálint Csanád 2003 2004
Éry Kinga 2004 2005
Török László 2005 2006
Kovalovszki Júlia 2006 2007
Tomka Péter 2007 2008
Visy Zsolt 2008 2009
Torma István 2009 2010
Horváth László 2010 2011
Müller Róbert 2011 2012
Palágyi Sylvia 2012 2013
Raczky Pál 2013 2014
Németh Péter 2014 2015
Zsidi Paula 2015 2016
Feld István 2016 2017
H. Kérdő Katalin 2017 2018
Laszlovszky József 2018 2019
Bánffy Eszter 2019 2020
Tari Edit                                                               Magyar Károly 2020                                                         2021 2021                                                    2022