Művészettörténeti szakosztály

Az 1878-ban Pulszky Ferenc elnökletével megalakult Országos Régészeti és Embertani Társulat négy szakosztálya közül az antik emlék- és éremtani, a magyar emlék-, érem-, címer-, pecsét- és fegyvertani, valamint az egyházi régészeti szakosztályok érdeklődési körébe közvetve már a történettudományoktól és a régészettől lassan elváló új tudomány, a művészettörténet is beletartozott.

Külön művészettörténeti szakosztály 1928-tól működik, amikor a kor tudománytörténeti realitásának megfelelően a Társulat neve Országos Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulatra változott. Hekler Antal 1920-tól 1928-ig, Gerevich Tibor 1928-tól 1933-ig másodelnöke, az utóbbi 1933 és 1949 között elnöke is volt a Társulatnak, amelyben tehát a megizmosodó új tudomány vezető egyéniségei vállaltak tisztséget. A későbbiekben a művészettörténet nagyjai közül Fülep Lajos 1953-tól volt elnök, Zádor Anna 1951-től 1953-ig alelnök, Radocsay Dénes 1956 és 1964 között főtitkár, Vayer Lajos ugyanekkor alelnök, Entz Géza 1964-től 1974-ig alelnök, 1974 és 1984 között elnök, Szabolcsi Hedvig 1974-től 1991-ig, Urbach Zsuzsa 1991-től 2000-ig, Kovalovszky Márta 2000 és 2008 között alelnök.

A Társulat Művészettörténeti Szakosztálya arra törekszik, hogy a számos területen (múzeumokban, egyetemeken, kutatóintézetekben) működő művészettörténész szakma minden érdemes képviselője, művelője fórumot találjon általa, és a különböző intézményekben szétszórtan tevékenykedő művészettörténészek szélesebb szakmai körben mutathassák be tudományos eredményeiket, ezzel is erősítve hivatásunk identitás-tudatát. Programjaink egyben lehetőséget teremtenek arra, hogy az érdeklődő laikusok is behatóbban megismerhessék a szakma tevékenységét. Hosszú ideje a Társulat leglátogatottabb rendezvényei közé tartozik a múzeumi kiállítások szakmai vezetéssel történő megtekintése. A kiállítások népszerűsítése és tudományos igényű ismertetése mellett a szakosztály szervez tudományos előadásokat, ülésszakokat, valamint tevékenyen részt vállal a társulati vándorgyűlések programjának összeállításában. Arra törekszünk, hogy a programok szervezésével erősítsük a szakmai kommunikációt és együttműködést.