Henszlmann Imre-díj

Díjazottjaink

Henszlmann Imre-díj:

 

1990 – Kajárpéc község az itt folyó ásatások támogatásáért

– CONTROLLFLEX KFT a karosi honfoglalás-kori ásatások támogatásáért

– Deák Dénes műgyűjtő a székesfehérvári múzeumnak tett ajándékozásaiért

1991 – Czoma László képviselő a műemlékvédelem támogatásáért

– Kállay Kristóf, a Szuverén Máltai Lovagrend vatikáni követe műtárgyak adományozásáért

– Molnár László útügyi igazgató a Vas megyei régészeti munkálatok támogatásáért

1992 – Náray Zsolt, a Számítástechnikai Intézet nyugalmazott igazgatója a Szépművészeti Múzeumnak nyújtott támogatásáért

– DUNAFER Búvárklub a bölcskei ásatások támogatásáért

1993 – Szathmáry Ilona a tudományterületet népszerűsítő rádiós tevékenységéért

– Magyar Hitelbank a Magyar Nemzeti Múzeum kiállításainak támogatásáért

1994 – Dombóvár város önkormányzata az alsóhetényi római erőd régészeti feltárásának rendszeres támogatásáért

– Szilárdfy Zoltán művészettörténész az ELTE művészettörténész szakos hallgatói számára tett alapítványért

1995 – Tasnádi Marik Klára, az Iparművészeti Múzeum volt osztályvezetője a Pro Arte Vitraria-díj létrehozásáért és kiemelkedő üveggyűjteményének a Sárvári Múzeum részére történt adományozásáért

– Hadházy Sándor, Visegrád polgármestere a település régészeti, műemléki emlékeinek feltárásához, megóvásához nyújtott hathatós támogatásért

1996 – nem került kiadásra

1997 – Bölcske város önkormányzata a római kőtár megtervezésért, megépítéséért és a római oltárok felépítéséért

1998 – Tarlós István, Óbuda-Békásmegyer polgármestere múzeumpártoló és a régészet ügyét támogató tevékenységéért

1999 – nem került kiadásra

2000 – Ackermann Kálmán pilisszentkereszti plébános a pilisi apátság romjainak és kőfaragványainak megóvásáért

– Almásfüzitő Önkormányzata és Képviselőtestülete a régészeti kutatások támogatásáért, a történelmi és régészeti emlékek megőrzése és bemutatása terén kifejtett tevékenységért

2001- Kollár Tibor „A középkori Dél-Alföld és Szer” című könyv megjelentetéséért

– a Nemzeti Autópálya Rt. a nagy felületeket érintő régészeti kutatások erkölcsi és anyagi támogatásáért

2002 – Kovács Lajos a MEO – Kortárs Művészeti Gyűjtemény létrehozásáért, a kortárs magyar művészet nemzetközi kapcsolatainak erősítéséért

– Komárom város polgármestere és önkormányzata a brigetiói régészeti kutatások támogatásáért, a történeti és régészeti emlékek megőrzése és bemutatása terén kifejtett tevékenységért

2003 (2004-ben átadva) – a sajókazai Református Egyházközség

– Péntek Attila informatikus mérnök és Béres Sándor építész (megosztott díj)

2004 – Veszprém város Önkormányzata, Veszprém megye Önkormányzata

2005 – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a modern/kortárs művészetet pártoló tevékenységéért: a városi képtár számára lehetővé tette a Radnai Béla-, a Váczy Péter-, illetve a Vasilescu-gyűjtemény befogadását és a gyűjteményeknek bemutatóhelyet biztosított

– Tafferner Antal, a zsámbéki templomrom őre, tárlatvezetője, kurátora az egykori premontrei prépostsági templom és kolostor középkori kőfaragványainak megmentéséért és magas szintű ismeretterjesztő tevékenységéért

2006 – a Sedlmayer család Kálmán király pecsétgyűrűjének a Magyar Nemzeti Múzeumnak történő adományozásáért

– Nemesládony Község Polgármestere és Önkormányzata a római katolikus műemléktemplom régészeti kutatásában, a felújítási munkák szervezésében, irányításában, helyreállításban való támogató közreműködéséért

2007 – Körösényi Tamás szobrászművész a magyar szobrászat modern hagyománya és a Festők szobrai című kiállítás-sorozatok elindításáért, rendezéséért, a kétnyelvű katalógusok szerkesztéséért, a Szobrászati füzetek című kiadvány-sorozat útjára bocsátásáért

– Berta Gyula nyugdíjas útépítőmérnök Somogyország régészeti és történelmi tárgyú adatainak összegyűjtéséért, számos régészeti lelőhely azonosításában történő közreműködéséért és a több évtizedes múzeumpártoló tevékenységéért

2008 – Bardoly István könyvtáros a művészettörténet-tudomány számára nélkülözhetetlen, bibliográfiáiért és több évtizedes, széles körű bibliográfiai-szakmai segítségéért, valamint szerkesztői munkásságáért

– a Katlan Zrt. képviseletében Pamuki Réka és Tóth Csaba beruházási szakemberek a III. Polgár u. 8–10. és Csúcshegy-Harsánylejtő területeken a régészeti örökség megmentése és bemutatása érdekében tett erőfeszítésért és példaértékű együttműködésért

2009 –  Sabján Tibor a népi építészet és a településrégészet adatainak együttes értelmezéséért, számos középkori lakóház sikeres rekonstrukciójáért

– Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök a műemlékek példaértékű felújításáért, nagyszabású kultusztörténeti, művészettörténeti konferenciák, kiállítások szervezéséért, valamint műtárgyvásárlások, restaurálások támogatásáért

– a Szökőár Kft. a Búvárrégészeti Szakosztály kutatásaihoz nyújtott önzetlen technikai és személyi támogatásért, nagy értékű búvár-felszerelési eszközök ajándékozásáért

2010 –  Hirschberg Attila a lakóházának alagsorában és kertjében folytatott régészeti feltárás támogatásáért, a dunakeszi késő római kikötőerőd helyreállítása és bemutatása érdekében tett évtizedes elkötelezett tevékenységéért

– Moritz Csáky egyetemi tanár a Csáky család képtárának a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozásáért, valamint további nagyszámú becses műtárgynak a múzeumra történő hagyományozásáért

2011 – Dabas város polgármestere és Dabas Város Önkormányzata, valamint Bugyi nagyközség polgármestere és Bugyi Nagyközség Önkormányzata a Dabas-Felsőbesnyő és Bugyi-Felsővány honfoglalás-kori temetők tervásatásának anyagi és erkölcsi támogatásáért

2012 –  Rózsás Márton a Somogy megyei Dráva-vidék régészeti kutatásainak több évtizedes szakmai és erkölcsi támogatásáért

– a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány a Ráckeve határában talált középkori hajóroncs védelmében és dokumentációja terén végzett szervező munkáért, és a hajó kutatásához nyújtott önzetlen anyagi támogatásáért

2013 – Neubrandt Istvánné hivatali feladatai keretében, illetve óbudai őslakosként Óbuda XVIII–XIX. századi köztéri szakrális emlékeinek megmentése érdekében végzett tevékenységéért

– a Mursella Régészeti Egyesület a mursellai kutatások támogatásáért, a régészeti kutatásokkal kapcsolatos tudományos konferencia szervezéséért és szakmai kiadványok megvalósításáért

2014 – Böőr Roland, Rád község római katolikus plébánosa és Liška László, Rád község polgármestere Rad/Rád község múltjának megismerésében nyújtott támogatásukért

2015 – Illés Eszter könyvtáros, a Szépművészeti Múzeum Könyvtárának ny. igazgatóhelyettese művészettörténészek nemzedékeinek szakirodalmi tájékoztatásáért, ezen túlmenő segítéséért

– a HAP Galéria (képviseletében WinklerBarnabás), a 20. századi hazai építészet kiállításokon és kiadványokban történő dokumentálásáért és népszerűsítéséért

2016 – Kuczogi Zsuzsa rajzoló, a BTM ny. rajztár-vezetője rajzolói munkássága, a régészeti és művészettörténeti kutatómunka és bemutatás magas színvonalú elősegítéséért

2017 – Blaskóné Majkó Katalin a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény létrehozásáért, feldolgozásának, bemutatásának kezdeményezéséért, megszervezéséért, ebben végzett értékes szakmai munkájáért

2018 – Sándor Lajos a magyarországi fémkeresős kutatások során végzett kiemelkedő tevékenységéért

– Bús Balázs, Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere a III. kerület római kori régészeti örökségének bemutatása és hasznosítása terén végzett példaértékű támogató munkájáért

2019 – a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft a BMW-beruházás és számos más iparfejlesztési projekt előkészítésének régészeti munkálatainál tanúsított konstruktív szemléletéért és segítő hozzáállásáért

– Grotte András a magyarországi ötvösség történetének kutatásáért, e tárgyban megjelent publikációiért és a Magyar Nemzeti Múzeum példaértékű támogatásáért

2021 – Kovács Olivér, a muemlekem.hu honlap szerkesztője ‒ a régészeti és épített kulturális örökség közkinccsé tétele terén évtizedek óta folytatott kiemelkedő tevékenységéért (laudáció)

2022 – Archaeolingua Alapítvány és Könyvkiadó – a régészeti és épített kulturális örökség közkinccsé tétele terén évtizedek óta folytatott kiemelkedő tevékenységéért

– Martin Opitz Könyvkiadó – a régészeti és épített kulturális örökség közkinccsé tétele terén évtizedek óta folytatott kiemelkedő tevékenységéért

2023 – Salgo Trust for Education – a magyar művészet külföldi népszerűsítésért, a magyar muzeológia és művészettörténet írás rendszeres segítéséért, jelentős műtárgyak jeles amerikai és magyar közgyűjteményekbe való adományozásáért (laudáció)

– Straub Péter – A régészeti örökség látássérültek közösségével történő megismertetésében végzett újszerű, kimagasló és áldozatos társadalmi tevékenységéért (laudáció)