Búvárrégészeti szakosztály

A Búvárrégészeti Szakosztály 1993-ban alakult meg a bölcskei (Tolna megye) római kori kikötőerőd feltárásában közreműködő búvárok és régészek részvételével. Közös célunk a víz alatti kulturális örökség megismerése és védelme.

Ennek érdekében a Szakosztály tagjai önkéntes segítséget nyújtanak víz alatti régészeti kutatásokhoz. A hazai viszonyoknak megfelelően elsősorban folyóvizekben merülünk, ahol rendkívül nehéz körülmények között kell dolgozni (minimális látótávolság, erős sodrás). Tevékenységünk során több hajó, kikötő és más lelőhely maradványait találtuk meg és dokumentáltuk.
A kutatások adminisztratív hátterét a ráckevei Árpád Múzeum szervezi, együttműködve a hazai területi múzeumokkal.

A kutatásokról a Szakosztály szervezésében évente beszámolunk az MRMT tagságának, valamint rendszeresen online, az írott és az audiovizuális médiában. Nemzetközi együttműködés keretében kutatási eredményeinket világszerte elismerik.