Szőllősiné dr. Kürti Katalin

Gyászhír

2022. április 27-én elhunyt Szőllősiné dr. Kürti Katalin művészeti író, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat volt tagja, a debreceni Déri Múzeum egykori igazgatóhelyettese 82 éves volt.

Sz. Kürti Katalin 1970-1996 között dolgozott a Déri Múzeumban. Kutatási területe elsősorban a Debrecenhez kötődő fotó-, képző-, szobrász- és színházművészeti emlékek, életművek, események feldolgozása és bemutatása volt. Kiemelkedő jelentőségű munkát végzett a debreceni születésű Medgyessy Ferenc szobrászművész életművének megszerzésében, a Medgyessy Emlékház kialakításában és a kiállítás rendezésében. Tapasztalatait néhány év múlva a Holló László Emlékház megalapításában, s a kiállítás összeállításában kamatoztatta. Jelentős munkát végzett Medgyessy és Holló életművének feldolgozásában. Emléküket számos publikációja is őrzi.

Az 1980-as években a Munkácsy-életmű utolsó darabja, az Ecce homo történetét állította össze. Kutatómunkája során rátalált az amerikai, illetve kanadai tulajdonban lévő további Krisztus-képekre s elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy az alkotások a Déri Múzeumba kerülhettek. Több, Munkácsy életét és művészetét feldolgozó, tudományos igénnyel született film szakmai munkatársaként országosan is ismertté tette a napjainkra Debrecen és a Déri Múzeum nevével összeforrott műtárgycsoportot.

Forrás: https://www.dehir.hu/kultura/elhunyt-a-deri-muzeum-egykori-igazgatohelyettese/2022/04/28/