Makkay János (1933-2023)

Gyászhír

Búcsúzunk Makkay Jánostól, a Társulat Kuzsinszky Bálint- és Rómer Flóris-éremmel kitüntetett tagjától.
Nyugodjék békében!
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Makkay János, az MTA Régészeti Intézetének nyugalmazott tudományos tanácsadója, 2023. május 17-én, életének 90. esztendejében elhunyt.
Makkay János hosszú és kimagasló szakmai pályafutása során elsősorban az újkőkor és a rézkor régészetének nemzetközi hírű kutatójaként vált ismertté. Sajátos látásmódja, elemzései több ponton túlmutattak korának elfogadott módszerein, megközelítésein.
A Kárpát-medence korai történetének emblematikus lelőhelyein végzett feltárásai mellett a Magyarország Régészeti Topográfiája program egyik meghatározó munkatársa volt.
Munkássága felölelte a régészettudomány változatos területeit, beleértve a népvándorláskor és a korai magyarság történetének kutatását, az indoeurópai nyelvészet és őstörténet kérdéskörének áttekintését. Számos monográfia, tudományos és ismeretterjesztő mű születése kötődik nevéhez.
Nyugodjék békében!