Beszámoló a 2020. évi közgyűlésről

Kiemelt hír!

A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 2021. március 29-én tartotta 2020. évi rendes közgyűlését, amelyen a háromévenként esedékes tisztújításra is sor került.

A második meghirdetett időpontra összehívott közgyűlés a hatályos járványügyi rendeleteknek megfelelően személyes jelenlét nélkül zajlott, napirendjén kétféle szavazás szerepelt. Online történt a 2020. év beszámolóinak elfogadása, valamint az utoljára 2016. november 8-án elfogadott alapszabály aktuális változtatásainak megszavazása. A szavazásra bocsátott dokumentumokat kiküldtük a tagságnak, továbbá elhelyeztük a Társulat honlapján és Facebook-oldalán. Ezek: az MRMT szöveges beszámolója a 2020. évről, az MRMT pénztárosának jelentése a 2020. évről, az MRMT Felügyelő Bizottságának jelentése a Társulat 2020. évi gazdálkodásáról és az MRMT alapszabályának módosítása voltak. Egyenkénti titkos szavazást írtunk ki a 13 tagú vezetőségre és a 3 tagú felügyelő bizottságra. Ezt a jelölőlistát is kiküldtük, illetve közzétettük a fenti fórumokon. Mindkét szavazás érvényes és eredményes volt: a vezetőséget 25 egyhangú igen szavazattal választotta újjá a tagság ‒ annak ígéretével, hogy jövőre mód lesz egy gondosan előkészített, újabb tisztújításra ‒, a beszámolókat és az alapszabály változtatását 43 szavazó fogadta el szintén egyhangúlag az online szavazáshoz rendelkezésükre álló 14 nap alatt. Ezúton is megköszönjük a tagságnak a részvételt!

Folytatjuk a hivatalos eljárásokat is: a közhasznúsági jelentés benyújtását a Fővárosi Bíróságra, illetve kérelmezzük az alapszabály változásbejegyzését ugyanott. Az újraválasztott vezetőség névsorát a honlap „A Társulatról” rovatában olvashatják.

A közgyűlés második, szakmai részét szeptemberben, immár személyes részvétellel kívánjuk megtartani. Ennek az eseménynek a napirendjén a művészettörténeti díszelőadás és a Társulat kitüntető érmeinek átadása áll.

 

Jávor Anna

elnök