A kelta lakosság továbbélésének néhány kérdése Pannoniában

Előadás

Bíró Szilvia, Kuzsinszky Bálint-emlékéremmel kitüntetett régész előadása:

A kelta lakosság továbbélésének néhány kérdése Pannoniában

A római kori Pannonia korai történetének egyik legizgalmasabb témája a romanizáció kérdésköre, azaz, hogy a foglalás előtti lakosság és a római kultúra hogyan találkozott, milyen régészeti forrásokban mérhető ez le, és hogyan hatott egymásra a két különböző életformával, különböző tárgyi hagyatékkal rendelkező népcsoport egymásra. A téma vizsgálatára a vidéki, falusias jellegű települések nagyon alkalmasak, hiszen viszonylag távol a római városoktól, katonai táboroktól a korábbi (elsősorban) kelta hagyományok hosszabb időn át megfigyelhetők. Az előadás során ezen életforma mindennapi életét járjuk körül, megvizsgálva, hogy milyen építészeti, tárgyi elemeken keresztül lehet a késő vaskori szokások továbbélését vizsgálni.

Elérhető: 2021. január 28. (csütörtök), 15:00 órától